Privatnost

Protection of data privacy

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA

Sortimo International GmbH                                                                                                                                                               


Opće odredbe

Svaka fizička osoba ima Ustavom zajamčeno pravo odrediti uporabu svojih osobnih podataka. Mi u Sortimo International Ltd., zaštitu osobnih podatataka svojih kupaca, kao i onih koji su zainteresirani za našu ponudu, shvaćamo vrlo ozbiljno. Zbog toga, naša je dužnost zaštiti korisnike koji sunam ukazali povjerenje posjetom na našu web stranicu. Vrlo smo zabrinuti za zaštitu privatnosti korisnika naših web stranica u svakom trenutku. Ako i ukoliko korisnik dobrovoljno pruža osobne podatke, oni se prikupljaju i pohranjuju sukladno zakonskim odredbama o zaštiti podataka iz Uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o telemedijima (TMG). Naravno, svi dobiveni podaci će biti povjerljivo korišteni. U nastavku bismo željeli detaljnije objasniti koji se podaci prikupljaju, što se događa s tim podacima i koje sigurnosne mjere smo poduzeli kako bismo zaštitili te podatke od zlouporabe. Pružanjem ove transparentne i razumljive informacije o našim pravilima zaštite podataka želimo osigurati da posjetitelji i korisnici budu dobro informirani o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Osobni podaci

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (poput, ali ne ograničavajući se samo na; ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja itd.). U pravilu, naša online ponuda može se koristiti bez pružanja osobnih podataka. Međutim, upotreba određenih usluga može zahtijevati pružanje osobnih podataka. Općenito, prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka za korištenje naše web stranice ograničeno je na potrebnu razinu i potrebne podatke. Ako želite koristiti usluge koje zahtijevaju sklapanje ugovora, molimo vas da se registrirate. U sklopu registracije prikupljamo osobne podatke potrebne za sastavljanje i ispunjavanje ugovora, kao i eventualno druge podatke na dobrovoljnoj osnovi.

Kada nas kontaktirate putem elektronske pošte ili putem obrasca za kontakt, podaci dobiveni od vas (e-mail adresa, eventualno ime, adresa stanovanja itd.) biti će pohranjeni kako bi vam odgovorili na vaša pitanja. Navedene podatke koji se odnose na taj konkretni kontakt, nakon što više nije potrebna pohrana, ćemo izbrisati ili ograničiti njihovu obradu, ako postoje zakonski zahtjevi za zadržavanje.

Ukoliko se koristimo uslugama ugovorenih davatelje usluga za pojedinačne funkcije naše ponude ili želimo koristiti Vaše podatke u svrhu oglašavanja, detaljno ćemo vas obavijestiti o odgovarajućim postupcima. Pri tome ćemo navesti navedene kriterije za trajanje pohrane.

Odgovorna pravna osoba

Odgovorna pravna osoba za prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podataka na osnovu čl. 4 stavak 7 GDPR je

Sortimo International GbmH
Dreilindenstr. 5
86441 Zusmarshausen
DE – Germany

Telefon:       +49 8291 / 850-0
E-mail:         datenschutz@sortimo.de (Za upite o zaštiti podataka)
E-mail:         sasa.hanic@sortimo-oprema.hr (Za opća pitanja)

Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka Sortimo International Ltd. prema sljedećim kontaktnim podacima:

SECUWING GmbH & Co. KG | Data Protection Agency
Mr Maximilian Hartung
Frauentorstraße 9
86152 Augsburg

Telefon:                + 49 821 / 90786458
E-mail address:    datenschutz@sortimo.de
                                                                                                                                                                                                                            Vaša prava

Imate slijedeća prava:

 • u skladu s čl. 15 DS-GVO, zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje smo obradili. Posebno možete zatražiti iataka, kategorije primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti dostavljeni, planirano razdoblje zadržavanja, postojanje prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovora, postojanje prava na pritužbu, izvor vaših podataka, ako ih ne prikupimo i postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka uključujući profiliranje i, eventualno, smislene informacije o njihovim pojedinostima;
 • u skladu s čl. 16 DS-GVO, odmah zatražiti ispravak netočnih ili popunjavanja nepotpunih osobnih podataka koji su nam pohranjeni u odnosu na vas;
 • u skladu s čl. 17 DS-GVO, zatražiti brisanje vaših osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni, osim u slučajevima kada je obrada potrebna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija, za ispunjenje zakonske obveze iz razloga javnog interesa ili za tvrdnju, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • u skladu s čl. 18 DS-GVO zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka, kada se tiče točnosti podataka u sporu, zbog obrade koja je protuzakonita, međutim, odbijate njihovo brisanje i mi više ne tražimo podatke, ali zahtijevate navedene podatke kako biste tvrdili, izvršili ili branili pravne zahtjeve ili ako ste prigovorili obradi u skladu s čl. 21 DS-GVO;
 • u skladu s čl. 20 DS-GVO zaprimanje vaših osobnih podataka koji su nam dostavljeni u strukturiranom, zajedničkom i strojno čitljivom obliku ili zahtjev za prijenos na drugu odgovornu osobu;
 • u skladu s čl. 7 sek. 3 DS-GVO da se u bilo kojem trenutku ukine suglasnost koju ste nam dodijelili. Zbog toga nećemo moći nastaviti obradu podataka na temelju ovog pristanka u budućnosti
 • u skladu s čl. 77 DS-BER, žaliti se nadzornom tijelu. u pravilu, možete se obratiti nadzornom tijelu uobičajenog mjesta prebivališta ili rada ili sjedišta tvrtke.


1. Prikupljanje osobnih podataka u svrhu pretraživanja naše web stranice

1.1 U slučaju upotrebe naše web stranice www.sortimo.hr isključivo informativne prirode tj. Ako se ne registrirate ili na drugi način pružite informacije, prikupljat ćemo samo osobne podatke koje vaš preglednik prenosi na naš poslužitelj. Ako želite pogledati našu web stranicu, prikupljamo sljedeće podatke koji su tehnički potrebni da bismo mogli prikazati našu web stranicu i osigurati stabilnost i sigurnost:

 • IP adresa
 • Datum i vrijeme zahtjeva
 • Razlika u vremenskoj zoni prema Greenwich (GMT)
 • Sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • Pristup statusu / HTTP statusnom kodu
 • Prenesena količina podataka
 • Web stranica iz koje potječe zahtjev
 • Preglednik
 • Operativni sustav i njegovo sučelje
 • Jezik i verzija preglednika.


Navedeni podaci obrađuju se za slijedeće namjene:

 • osiguravanje neometanog postavljanja veze na web stranicu,
 • osiguravanje udobne uporabe naše web stranice,
 • evaluacija sigurnosti i stabilnosti sustava i
 • za daljnje upravne svrhe.


Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 stavak 1 pod 1 f DS-GVO. Naš legitiman interes slijedi gore navedene svrhe prikupljanja podataka. Ni u kojem slučaju ne koristimo prikupljene podatke radi zaključivanja zaključaka u vezi s vama.

Osim toga, koristimo kolačiće i usluge analize za posjete naše web stranice. Daljnje pojedinosti mogu se pronaći u stavcima 9 do 11 ove Izjave o zaštiti podataka.

                                                                                                                                                                                                          
2. Daljnje značajke i ponude naše web stranice

2.1. Osim sključivo informativne upotrebe naših web stranica, nudimo vam različite usluge koje možete koristiti ako ste zainteresirani. Da biste to učinili, obično trebate osigurati dodatne osobne podatke koje koristimo za pružanje odgovarajuće usluge i za koje se primjenjuju gore navedena načela obrade podataka. Zakonske osnove su čl. 6 stav. 1 pod 1/ a, b i f DS-GVO.
        
2.2. Djelomično koristimo vanjske pružatelje usluga za obradu vaših podataka. To su pažljivo odabrani pružatelji usluga i naručeni od strane nas, vezani su našim uputama i podvrgavaju se redovitim inspekcijama i kontrolama.

2.3. Nadalje, možemo proslijediti vaše osobne podatke trećim stranama ako ugovore ili slične usluge nudimo zajedno s partnerima. U tom smislu dobivate dodatne informacije prilikom unosa vaših osobnih podataka ili u opisu eventualne ponude.

Ako se e-mailovi šalju putem internetskog obrasca na web stranicama, to se vrši putem usluge wufoo.com tvrtke SurveYMonkey 101 Lytton Avenue Palo Alto, CA 94301,0. Svi podaci koje ste unijeli u obrasce kriptirani su na poslužiteljima davatelja i spremljeni pod zaštitom lozinkom. Svrha korištenja ove usluge je olakšati obradu i isporuku. Za pohranu, deklaracije su dodatno važeće pod https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/ u posebnom odjeljku PRIVATNOST ZA OBRAZAC REZIDENATA.

2.4. Ako su naši pružatelji usluga ili partneri registrirani u državi izvan Europskog ekonomskog područja (EEA), obavijestit ćemo vas o posljedicama ove okolnosti u opisu ponuđene ponude.

2.5. Na web-lokaciji upotrebljavamo popularnu metodu Secure Socket Layer (SSL) u kombinaciji s najvišom razinom enkripcije koju podržava Vaš web preglednik. To je obično 256-bitno šifriranje. Ako vaš preglednik ne podržava 256-bitnu enkripciju, umjesto toga koristit ćemo 128-bitnu v3 tehnologiju. Bez obzira na to je li pojedina stranica naše web-lokacije kriptirana, označena je zatvorenim prikazom ikone ključa ili zaključavanja na traci stanja u dnu preglednika.

2.6. Također poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili protiv neovlaštenog pristupa trećih strana. Naše sigurnosne mjere stalno se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

3. Prigovor ili opoziv u pogledu obrade vaših podataka

3.1. Ako ste dali pristanak na obradu vaših podataka, možete je oduzeti u bilo kojem trenutku. Takav opoziv, nakon što ste ga izjavili prema nama, utječe na dopustivost obrade vaših osobnih podataka.

3.2. Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke u ravnoteži interesa, možete se suprotstaviti obradi. To je slučaj ako, osobito, obrada nije obavezna prilikom ispunjenja ugovora s vama, što ćemo opisati u svakom slučaju u sljedećem opisu funkcija. U slučaju takvog prigovora, molimo vas da objasnite razloge zašto ne bismo trebali obrađivati Vaše osobne podatke kao što smo to učinili. U slučaju vašeg opravdanog prigovora, razmotrit ćemo situaciju i prekinuti ili prilagoditi obradu podataka ili ukazati na naše opravdane razloge zbog kojih nastavljamo s obradom.

3.3. Naravno, možete prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas obavijestiti o vašem prigovoru na oglašavanje koristeći podatke o kontaktu navedenima u točki 1.2.

4. Upotreba kolačića

4.1. Osim podataka navedenih u točki 3, kolačići se pohranjuju na vašem računalu kada koristite našu web stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na vašem tvrdom disku i dodijeljene pregledniku koji koristite i putem kojeg web stranica koja postavlja kolačić (ovdje - nas) prima određene informacije. Kolačići ne mogu pokrenuti programe niti prenijeti viruse na vaše računalo. Oni služe kako bi internetska ponuda bila sveukupnija, jednostavnija i učinkovitija.

4.2. Ova web stranica koristi sljedeće vrste kolačića, čiji je opseg i rad objašnjen u nastavku:

Prolazni kolačići, npr. e. kolačići koji se automatski brišu kada zatvorite preglednik. To uključuje posebice kolačiće sesije. Pohranjuju takozvani ID sesije, pomoću kojeg se različitim zahtjevima vašeg preglednika mogu dodijeliti zajedničkoj sesiji. To će omogućiti prepoznavanje vašeg računala kad se vratite na našu web stranicu. Kolačići sesije brišu se kada se odjavite ili zatvorite preglednik.
                                                                                                                                                                                                                                   
trajni kolačići, npr. e. kolačići čije poštovanje možete konfigurirati postavke vašeg preglednika prema vašim željama. Ovdje možete, na primjer, prihvatiti kolačiće treće strane ili odbiti sve kolačiće. Imajte na umu da možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice.

Koristimo kolačiće kako bismo vas identificirali za sljedeće posjete ako imate otvoren račun kod nas. U suprotnom ćete se morati ponovno prijaviti za svaki posjet.

Korišteni Flash kolačići ne otkrivaju vaš preglednik, već vaš Flash dodatak. Nadalje, upotrebljavamo HTML5 objekte za pohranu koji su pohranjeni na vašem uređaju. Ovi objekti pohranjuju potrebne podatke bez obzira na preglednik i nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obraditi Flash kolačiće, morate instalirati dodatak kao što je, primjerice, "Bolja privatnost" za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/ ) ili Adobe-Flash ubojica-kolačić za Google Chrome. Možete spriječiti upotrebu HTML5 objekata za pohranu pomoću privatnog načina rada u pregledniku. Osim toga, preporučujemo da redovito brisanje svojih kolačića i povijesti preglednika bude ručno.

5. Google Analitika

5.1. Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje vam omogućuju analizu korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice obično se šalju Googleovom poslužitelju u SAD-u i pohranjuju tamo. Međutim, u slučaju aktiviranja anonimizacije IP na ovoj internetskoj stranici Google će prije toga Googleu skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna će IP adresa biti poslana Googleovom poslužitelju u SAD i tamo će se pohraniti. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici i pružio ih operatoru internetske usluge vezane uz korištenje web stranica i korištenje interneta.

5.2. IP adresa koju pruža vaš preglednik u okviru Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima.

5.3. Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom vašeg softvera preglednika; međutim, imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice u najvećoj mogućoj mjeri. Također možete spriječiti Googleovo prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu), kao i za obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodataka preglednika koji su dostupni pod sljedećom vezom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5.4. Ova web stranica koristi Google Analytics s proširenjem "_anonymizeIp ()". Kao rezultat, IP adrese obrađuju se u skraćenom obliku, što eliminira izravnu referencu na osobe. U mjeri u kojoj prikupljeni podaci o vama dodjeljuju osobnu referencu, naknadno će se odmah izuzeti i osobni podaci bit će odmah izbrisani.

5.5. Koristimo Google Analytics za analizu i redovito poboljšavanje upotrebe naše web stranice. Pomoću dobivenih statistika možemo poboljšati našu ponudu i učiniti ga zanimljivijima za vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google se šalje na štit za zaštitu privatnosti EU-US, www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Pravna osnova za upotrebu usluge Google Analytics jest čl. 6 stav. 1 pod 1 / f DS-GMO.

5.6. Informacije o trećim stranama: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001.
Uvjeti korisnika: http://www.google.com/analytics/terms /de.html,
Pregled za zaštitu podataka: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
kao i Izjava o zaštiti podataka: http://www.google.de/intl/de/ policies/privacy.
                                                                                                                                                               Svibanj 2018.